Back to School
 

Idea

Na počátku jakéhokoliv projektu je vize...

Vzniká tak prvotní idea a filozofie, která udává směr budoucímu vývoji celého konceptu. Do každého projektu vkládáme maximum tak, aby se stal v rámci svého segmentu výjimečným.

Naše práce vždy začíná na bílém prázdném papíře současně s prvotní rešerší celé problematiky. Následují analýzy, skici, popisy, směry, myšlenky a veškerá tvůrčí činnost směřující k nalezení toho správného směru.

Nejdůležitějším nástrojem je nám tedy mozek, kreativní myšlení a ruka, která vize přenese na papír. 

Burkies_retail_010.jpg
 

Design

Design je pro nás hlavní etapou celé práce.

Je klíčový pro všechny projekty. Jsme jím obklopeni a jsme do něj ponořeni. Prvotní myšlence je nyní důležité vnuknout život, dodat jí na estetičnosti a funkčnosti. Jednouše jí vdechnout život a vizuální formu. Nebo-li design.

V této fázi již pracujeme na definitivním návrhu, který ukazuje interiér či produkt nejenom jako celek, ale pracuje již i se všemi estetickými i technickými detaily, s jendotlivými prvky, elementy, doplňky, ale i technickými či logistickými překážkami. Vzniká tak funkční, plně realizovatelný celek, který předáváme klientovi většinou paralelně s licencí. Tento celek klientovi poskytujeme ve formě plnohodných podkladů, které obsahují vedle ručních a 2D skic a rozkresů již i komplexní a detailní vizualizace, nákresy všech prvků, definice materiálů, výrobních technologií, prostě kompletní podklady pro možnou poptávku výroby / realizace ... Součástí mohou být i 360 pohledy, průchody prodejnou nebo zajištění  živé procházky interiérem díky inteligentní virtuální realitě.

360°

V rámci tvorby výstupů designu vám umožníme i 360° prohlídky vašeho budoucího prostoru. Získáte tak ještě lepší představu o prostorovém uspořádání než-li jen z 3D vizualizací.

VR

Pokud vám nestačí statické výstupy, dokážeme vás dostat do vašeho budoucího prostoru naživo! 

Díky dokonalé virtuální realitě je možné prozkoumat celý projekt včetně veškerých detailů a ergonomie. Dokážete si tak váš nový projekt projít a posoudit každičký detail, v případě velkého prostoru se teleportovat z místa na místo, a to buď fyzicky ve VR hale nebo i na dálku, ať už jste kdekoliv. Vhodné pro koncepty či pobočkové sítě.

Bradka sluzby_015.jpg
 

Realizace

Každý návrh interiéru si zaslouží svou reálnou podobu.

Naše práce nemusí končit předáním definitivního návrhu nebo vytvořením manuálu. Často pomáháme klientům se vším tím praktickým, co k realizaci patří. Naší výhodou je, že dobře známe technologie, postupy, materiály, jejich možnosti i vlastnosti. Zajistíme tak projekt, doporučíme vhodné výrobce, povedeme pro vás autorský dozor a supervizi konstrukce, výroby i instalace. Tak, aby váš interiér opravdu vypadal stejně jako byl navržen, aby byla dodržena koncepce, vize, filosofie. Na cestě často s dodavateli řešíme alternativní cesty, hledáme řešení, pomáháme řídit zakázku tam, kde klient cítí potřebu odborného dohledu.
U rozsáhlejších konceptů pak pro kllienty řešíme prototypování, adaptace nebo návrh nových prvků v rámci rozvoje.

Projekt

Leckdy samotný návrh interiéru nestačí. Pro stavbu můžete potřebovat zajistit projekt či odborný dozor v rámci dílčích dodávek. Rádi je pro vás zprostředkujeme.

Prototypování a vývoj

U vývoje větších projektů, nebo specifických funkčních prvků je zásadní otestování ergonomie, funkčnosti a jiných vlastností. K tomu slouží prototypy, které pomohou budoucí prvky pro doladit do dokonalé funkční a estetické podoby. U vývoje pobočkových sítí doporučujeme i vývoj prototypu celé prodejny, který se následně užije v první pilotní provozovně.

Supervize

Pokud chcete mít jistotu, že se veškeré dodavatelské služby, stavba, nebo implementace interiérových celků odvíjí správným směrem, můžete využít naší služby autorského dozoru. Na stavbě, u dodavatelů, ve výrobě...

Bradka sluzby_020.jpg
Bradka sluzby_019.jpg
Bradka sluzby_017.jpg

Výroba

Výběr vhodných a spolehlivých výrobců a dílčích dodavatelů je klíčem k úspěchu vašeho projektu. Pokud nemáte nasmlouvané obchodní partnery, rádi je doporučíme a zprostředkujeme realizaci na klíč díky našim odborným partnerům z různých výrobních odvětví.Nebo zajistíme dozor a konzultace s vašimi ověřenými dodavateli. 

Adaptace

Implementace navržených konceptů do různých prostor vyžaduje promítnutí všech vlastností již do samotného návrhu. I tak je však klíčová vždy konkrétní adaptace pro realizovaný prostor. Ta obsahuje vše od layoutů po vizualizace konkrétní adaptované provozovny.

Supervize

Pro jistotu, že se veškeré dodavatelské služby, stavba, nebo implementace interiérových celků odehrává ve správném dění, můžete využít naší služby autorského dozoru.

Bradka sluzby_020.jpg
Building Under Construction
schůzka

Projekt

Pro co nejideálnější provázání projektu se stavbou a samozřejmě i z důvodu legislativních Vám můžeme dodat kompletní projektovou dokumentaci celého díla včetně zajištění stavebních dokumentací.

Sartor_07_edited.jpg

Adaptace

Implementace navržených konceptů do různých prostor vyžaduje promítnutí všech vlastností již do samotného návrhu. I tak je však klíčová vždy konkrétní adaptace pro realizovaný prostor.

Projekt

Pro co nejideálnější provázání projektu se stavbou a samozřejmě i z důvodu legislativních Vám můžeme dodat kompletní projektovou dokumentaci celého díla včetně zajištění stavebních a prováděcích dokumentací.

Adaptace

Implementace navržených konceptů do různých prostor vyžaduje promítnutí všech vlastností již do samotného návrhu. I tak je však klíčová vždy konkrétní adaptace pro realizovaný prostor.

Supervize

Pro jistotu, že se veškeré dodavatelské služby, stavba, nebo implementace interiérových celků odehrává ve správném dění, můžete využít naší služby autorského dozoru.

Bradka sluzby_020.jpg