top of page

O2

„Důležité životní hodnoty jsou v kruhu. V kruhu vzniká život.

Při velkém třesku, v nitru planety, v lůně ženy, v kapce rosy,

při mrknutí oka. Vzniká z hloubi kruhu, který je nositelem

a hybatelem života. Vše je organické a oblé. Vše se blíží tvaru kruhu. Kruh je emoční nástroj spojující silné hodnoty vytvářející nekonečný cyklus. Cyklus života.“

O2_FS_A_01 p 01a.jpg

Design

a emoce

Design obchodu by měl být tím, co vás pohltí, nadchne a vtáhne dovnitř. Do svých útrob. Láká vás svou přátelskostí, otevřeností, atraktivní podobou, příjemnými barvami ladícími s konceptem. 

Ne aktuální trendovostí, ale originalitou, nadčasovostí, myšlenkou, emocemi. A také službami, které musí zákazníka nadchnout. To je koktejl, který je namixován v nových prodejnách O2. 

O2 47.jpg
O2 44.jpg
O2 46.jpg
O2 41.jpg
O2 21.jpg
O2 skica 02.jpg
O2 skica 01.jpg
O2 25.jpg
O2 11.jpg
O2 10.jpg
O2 50.jpg
O2 52.jpg
O2 35.jpg
O2 42.jpg
O2 37.jpg

Inspirace životem
a jeho základy

Nejen nový vzhled, ale i mnoho funkčních prvků

a vybavení dělají z konceptu obchodů O2 prodejny

s vysokou přidanou hodnotou. 

Emoce dodávají celku středová svítidla,

zeleň a originální kruhový prvek.

V ideálním obchodě je kruh interaktivním středobodem,

který svým jemným pohybem a návratem k přírodě vtahuje dovnitř. Svítidla pak evokují hvězdnou oblohu plnou jiskrné energie.

O2 spojuje budoucnost se základními hodnotami člověka

a vrací se tak k podstatě všeho. Z pozice technologického giganta nejenom že vnímá základní hodnoty života, ale chce svým zákazníkům i celému světu ukázat skrze lákavé

a atraktivní okno ve tvaru kruhu reprezentující služby

a přístup k zákazníkovi jejich pravou podstatu.

O2 54.jpg
bottom of page